Brandpost, vattenkiosk och sprinkler

VA-huvudmannen (Täby kommun) är inte skyldig att tillhandahålla vatten för brandbekämpning. Detta följer av de lagar och föreskrifter som gäller för allmänna vattentjänster.