Egen brunn

I Täby finns endast ett fåtal hushåll med egen brunn för dricksvattenförsörjning, så kallat enskilt vatten.