Vattenkvalitet och vattentryck

Dricksvattnet i Täby håller en hög och jämn kvalitet. Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet för att garantera att det är ett bra vatten som levereras.