Återströmningsskydd

Återströmningsskydd är ett begrepp som innefattar utrustning för att minimera risken för att förorenat vatten genom återströmning påverkar dricksvattenkvaliteten. På den här sidan finns råd och tips om återströmningsskydd.