Vad får spolas ned i avloppet

Både i kommunens ledningsnät och i avloppsreningsverket har man stora problem med avfall och föroreningar som inte hör hemma i avloppet.