Avlopp från verksamheter

Ledningsnätet för avloppsvatten och avloppsreningsverket är utformade och dimensionerade för avloppsvatten från hushåll.