Kontaktperson

Om du på grund av din funktionsnedsättning har svårt att skapa vänskapsrelationer kan du ansöka om en kontaktperson.