Gifta sig

En borgerlig vigsel är rättsligt bindande, men utan religiösa inslag. Den utförs av en person som Länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare.