Resor och parkeringstillstånd

Du som har svårt att åka kollektivt på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om olika stöd för resor och transport.