Avgifter för service inom omsorg och stöd

Du betalar omsorgsavgift för hemtjänstinsatser, trygghetslarm, dagverksamhet, äldreboende samt korttidsboende och återkommande avlösning.