Avgifter för service inom omsorg och stöd

Avgifterna för omsorg och hjälp i Täby bestäms antingen av regeringen genom maxtaxan eller genom beslut i Täby kommunfullmäktige.