God man, förvaltare och förmyndare

Den som på grund av sitt hälsotillstånd har ett hjälpbehov, kan få hjälp av en god man eller förvaltare.