God man, förvaltare och förmyndare

Människor som har svårt att sköta sin ekonomi kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.