Anhörigstöd

Du som hjälper en närstående kan ibland behöva eget stöd för att orka. Vi erbjuder bland annat vägledande samtal, anhöriggrupper och föreläsningar.