Pensionärsrådet

Täbys kommunala pensionärsråd är en kanal till och från socialnämnden som ska samla in äldres synpunkter och erfarenheter.