Snöröjning och sopsaltning

Täby har cirka 30 mil vägar och 28 mil gång- och cykelvägar. När det kommer snö har bussgator, gång- och cykelvägar till skolor och kollektivtrafik högsta prioritet.