Tillgänglighet

Täby kommuns policy är att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra med samma rättigheter och skyldigheter. Vi arbetar därför långsiktigt med att förbättra den fysiska miljön på allmän plats.