Asfaltering

I Täby har vi ca 28 mil bilväg och 8 mil gång- och cykelväg. För att vi alla ska kunna färdas säkert på våra vägar krävs det en god standard. Gatu- och cykelvägnät inventeras varje år. Därefter beslutar vi vilka vägar som ska nyasfalteras.