Skötsel, park och natur

Här kan du läsa om de skötselåtgärder som utförs, när och varför, för att bevara och utveckla Täbys mångsidiga natur- och kulturlandskap.