Att ta kommunens mark i anspråk

Det är inte tillåtet att använda Täby kommuns mark för privat bruk. Exempel på det kan vara uppställning av grillar, studsmattor eller annan anordning för att utöka sin egen tomt.