Anslagstavlor och affischering

Det finns 25 stycken kommunala anslagstavlor runt om i kommunen. Tavlorna är tänkta att användas för information om aktiviteter och arrangemang riktade till kommuninvånarna.