Skötsel av fornlämningar

Fornminnesområden kan vara gravfält, domarringar, fornborgar och områden med stensträngar med mera. De kan ibland vara svåra att upptäcka i landskapet. Genom fornminnesvård kan de göras synliga och tillgängliga.