Skötsel och utveckling av Stolpaskogen

Täby kommun jobbar för att utveckla Stolpaskogen som utflyktsmål.