Upplåtelse av offentlig plats

Vill du ha en uteservering, ställa upp en container eller anordna ett event på Täby torg eller någon annan offentlig plats? Här kan du läsa om hur du söker tillstånd. Kontakta gärna kommunen för att få ett förhandsbesked innan du ansöker hos Polisen.