Klotter och skadegörelse

Trenden för klotter och skadegörelse är nedåtgående. Det är ett resultat av många års strategiskt och förebyggande arbete.