Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan göra längre privata resor med den allmänna kollektivtrafiken till en kommun i ett annat län.