Färdtjänst

Du som har svårt att åka kollektivt på grund av funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst.