Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad för att kunna bo kvar? Då kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning.