Boende för äldre

Du som fyllt 65 år och vill flytta från ditt nuvarande hem eller inte klarar att bo kvar kan ansöka om att flytta till ett annat boende.