Boendestöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och bor i egen bostad kan ansöka om hjälp med omvårdnad och praktiska sysslor i hemmet.