Hjälpmedel

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta vardagen för dig som har en funktionsnedsättning.