Trygghetslarm

Du som känner dig otrygg i ditt hem eller har svårt att ringa efter hjälp kan få ett larm hemma, så kallat trygghetslarm.