Återkommande avlösning (växelvård)

Med återkommande avlösning (tidigare växelvård) kan du bo delvis hemma och delvis på ett korttidsboende.