Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) är styrelsen för det offentliga skolväsendet med avseende på gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvux samt svenska för invandrare.