Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2018-12-31 och ersattes av en ny nämnd, gymnasie- och näringslivsnämnden.