Hagby återvinningscentral

På Täbys återvinningscentral åker du med grovavfall, trädgårdsavfall, elektronik och farligt avfall, när det passar dig.