Sök inom Täby kommun

 1. Öppna förskolan fyller 50 år

  Öppna förskolan firar 50 år runt om i hela Sverige under 2022. Verksamheten har förändrats genom åren men grunden har alltid varit densamma – en mötesplats för föräldrar och deras barn.

  Nyheter
 2. Öppna förskolan en viktig mötesplats för familjer på flykt

  För att barn och deras föräldrar ska få en meningsfull vardag har delar av öppna förskolans verksamhet flyttat in på kommunens boende för flyktingar två tillfällen i veckan. Redan vid första tillfället var det välbesökt.

  Nyheter
 3. Öppna förskolor

  Öppna förskolan är en mötesplats för alla barn upp till fem år och deras medföljande vuxna. Här finns möjlighet för barnen att leka och lära samtidigt som vuxna kan få stöd i föräldraskapet.

  Sidor
 4. Förskola & skola

  Här kan du se när skolorna har lov, välja förskola, jämföra skolor, eller läsa mer om allt från öppettider i öppna förskolan till skolskjuts.

  Sidor
 5. Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar på flykt

  För att barn och ungdomar på flykt ska få en meningsfull fritid arrangerar Täby kommun flera aktiviteter. Öppna förskolan och öppna fritidsverksamheten besöker kommunens boende för flyktingar men det finns också möjlighet att besöka kommunens olika mötesplatser.

  Nyheter
 6. Förskola och familjedaghem

  Här hittar du alla förskolor och familjedaghem i Täby. Det är du som väljer vilken verksamhet ditt barn ska gå på. Översikten visar också lediga platser.

  Sidor
 7. Ny förskola öppnar i Täby Park

  I januari 2022 öppnar den första förskolan i Täby Park, Lusen. Det är en Reggio Emilia-inspirerad förskola, med fokus på hållbarhet. Förskolan kommer att bestå av 4 åldersindelade avdelningar. Den nybyggda förskola är belägen på Östra parkpromenaden 25 och drivs av Förskolan Lusen Täby AB med Lea Johansson som huvudman.

  Sidor
 8. Ny rektor för Hägerneholms rektorsområde

  Daniel Palm är ny rektor för Hägerneholms rektorsområde. Här kan du läsa mer om honom och vad han ser mest fram emot i sin nya roll.

  Nyheter
 9. Ny rektor för Hägerneholms rektorsområde

  Daniel Palm är ny rektor för Hägerneholms rektorsområde. Här kan du läsa mer om honom och vad han ser mest fram emot i sin nya roll.

  Nyheter
 10. Ny rektor för Hägerneholms rektorsområde

  Daniel Palm är ny rektor för Hägerneholms rektorsområde. Här kan du läsa mer om honom och vad han ser mest fram emot i sin nya roll.

  Nyheter
 11. Ny rektor för Hägerneholms rektorsområde

  Daniel Palm är ny rektor för Hägerneholms rektorsområde. Här kan du läsa mer om honom och vad han ser mest fram emot i sin nya roll.

  Nyheter
 12. Verksamhetsområden

  Verksamhetsområdena i Täby kommun ansvarar för myndighetsfrågor och drift av kommunala verksamheter.

  Sidor
 13. Regler och riktlinjer

  Här hittar du information om det som Täbys förskolor erbjuder.

  Sidor
 14. Placeringsarbete i förskola

  Här finns information om utökad placeringstid, avtalsmall vid föräldraledighet, placering av förtursbarn samt underlag för inskrivning av skyddade barn i förskola.

  Sidor
 15. Utförarmöten/informationsmöten

  Varje år genomförs två informationsmöten för utförare av förskola och pedagogisk omsorg, ett på hösten och ett på våren. Under året publiceras ett antal brev med information för dig som är utförare.

  Sidor
 16. Hjälp oss att bli bättre – Våga visa-enkät i förskola och skola

  Från och med 23 januari kan du som har barn i förskolan, förskoleklass, årskurs 3 och 6 få möjlighet att besvara Våga visa-enkäten. Genom att du som vårdnadshavare besvarar enkäten är du med och bidrar till att göra verksamheten ännu bättre, för ditt och andras barn.

  Nyheter
 17. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 18. Välj eller säg upp plats

  Du som arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg.

  Sidor
 19. KCNO flyttar till Kemistvägen 30

  KCNO flyttar till nya lokaler på Kemistvägen 30 i Täby.

  Nyheter
 20. Skötsel av skog och landskap utanför tätorten

  Täbys landskap är en förening av natur och kultur. Det är ett landskap rikt på fornlämningar, rekreationsvärden och naturvärden. För att kunna behålla och vårda dessa värden är det viktigt att de öppna markerna sköts på rätt sätt.

  Sidor
 21. Nominera till miljöpriset 2022

  Vet du någon som har gjort en viktig insats för miljön i Täby? Det kan vara en person, företag, skolklass eller förening som på ett utmärkande sätt arbetar för miljön, klimatet och en hållbar utveckling. Nominera din kandidat senast den 31 augusti.

  Nyheter
 22. Varmt välkomna till Öppet Hus, den 17 januari, på Skarpängsskolan!

  Välkomna till vårt öppna hus där du får möjlighet att träffa elever, lärare, och skolledning som kan berätta om hur det är att gå på Skarpängsskolan.

  Nyheter
 23. Tilläggsbelopp, elevhälsa och utveckling

  Du som fristående utförare kan söka tilläggsbelopp för en elev/ett barn som är folkbokförd i Täby kommun. Nedan hittar du information om tilläggsbelopp samt hur man ansöker.

  Sidor
  • Klockslag 12:30

  Midsommarfirande Rönninge by

  Fredag 23 juni, kl. 12.30–16.30

  Dans kring midsommarstången, dans på logen och kämpalekar för barnen. Musikunderhållning av Täby Spelmansgille och dansuppvisning av Täby Folkdansgille. Kaffeservering, ponnyridning och gårdens övriga aktiviteter. Hembygdsmuseet och Slöjdstugan är öppna.

  Plats: Rönninge by, Rönninge byväg 29 (hållplats Hägernäs med Roslagsbanan).

  Alla bilburna hänvisas till parkering vid Antennv. 6. Parkeringsytan är endast öppen kl 09-18

  Läs mer

 24. Tilläggsbelopp, elevhälsa och utveckling

  Du som fristående utförare kan söka tilläggsbelopp för en elev/ett barn som är folkbokförd i Täby kommun. Nedan hittar du information om tilläggsbelopp samt hur man ansöker.

  Sidor
 25. Tillsyn och kvalitetsuppföljning

  I Täby drivs förskolor och familjedaghem till största delen av enskilda huvudmän. Kommunen är i enlighet med skollagen tillsynsmyndighet för dessa. Tillsynsansvaret är kopplat till godkännandet av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

  Sidor
 26. Bibliotek

  I Täby kommun finns sex bibliotek som är öppna för allmänheten.

  Sidor
 27. Miljöpriset

  För att uppmärksamma personer, föreningar eller företag som gjort en värdefull insats för miljön i Täby delar kommunen ut ett miljöpris varje år.

  Sidor