Sök inom Täby kommun

 1. Öppna förskolan fyller 50 år

  Öppna förskolan firar 50 år runt om i hela Sverige under 2022. Verksamheten har förändrats genom åren men grunden har alltid varit densamma – en mötesplats för föräldrar och deras barn.

  Nyheter
 2. Öppna förskolor

  Öppna förskolan är en mötesplats för alla barn upp till fem år och deras medföljande vuxna. Här finns möjlighet för barnen att leka och lära samtidigt som vuxna kan få stöd i föräldraskapet.

  Sidor
 3. Inspirationsdag om språkglädje och läslust i förskolan

  Förra veckan bjöd Täby kommun in pedagoger från kommunala och fristående förskolor till föreläsningar och workshops om barns språkutveckling, läslust och språkglädje. De fick inspiration och många tips att ta med sig till barngrupper runt om i Täby.

  Nyheter
 4. Förskola & skola

  Här kan du se när skolorna har lov, välja förskola, jämföra skolor, eller läsa mer om allt från öppettider i öppna förskolan till skolskjuts.

  Sidor
 5. Allmän förskola

  Kommunen erbjuder alla barn som är folkbokförda i kommunen plats i allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola är avgiftsfri och ger barnet rätt att gå 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka motsvarande skolans skoldagar, 525 timmar per år.

  Sidor
 6. Förskola och pedagogisk omsorg

  Här hittar du alla förskolor och pedagogisk omsorg i Täby. Det är du som väljer vilken verksamhet ditt barn ska gå på. Översikten visar också lediga platser.

  Sidor
 7. Ny förskola öppnar i Täby Park

  I januari 2022 öppnar den första förskolan i Täby Park, Lusen. Det är en Reggio Emilia-inspirerad förskola, med fokus på hållbarhet. Förskolan kommer att bestå av 4 åldersindelade avdelningar. Den nybyggda förskola är belägen på Östra parkpromenaden 25 och drivs av Förskolan Lusen Täby AB med Lea Johansson som huvudman.

  Sidor
 8. Regler och riktlinjer

  Här hittar du information om det som Täbys förskolor erbjuder.

  Sidor
 9. Verksamhetsområden

  Verksamhetsområdena i Täby kommun ansvarar för myndighetsfrågor och drift av kommunala verksamheter.

  Sidor
 10. Utförarmöten/informationsmöten

  Varje år genomförs två informationsmöten för utförare av förskola och pedagogisk omsorg, ett på hösten och ett på våren. Under året publiceras ett antal brev med information för dig som är utförare.

  Sidor
 11. Placeringsarbete i förskola

  Här finns information om utökad placeringstid, avtalsmall vid föräldraledighet, placering av förtursbarn samt underlag för inskrivning av skyddade barn i förskola.

  Sidor
 12. Välj eller säg upp plats

  Du som arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg.

  Sidor
 13. Ersättning för faktisk hyra till förskolor

  Vissa nyproducerade förskolor, och förskolor som har genomfört en genomgripande renovering, kan få ersättning för faktisk hyra. Här kan du som huvudman läsa mer om ersättningen, villkor för utbetalning och ansöka.

  Sidor
 14. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 15. Skötsel av skog och landskap utanför tätorten

  Täbys landskap är en förening av natur och kultur. Det är ett landskap rikt på fornlämningar, rekreationsvärden och naturvärden. För att kunna behålla och vårda dessa värden är det viktigt att de öppna markerna sköts på rätt sätt.

  Sidor
 16. Nya katalogen är här!

  I veckan får cirka 5000 ungdomar i årskurs 9 Åvas katalog i brevlådan.

  Nyheter
 17. Täbys kommunala grundskolor bland de bästa i landet

  Sveriges kommuner och regioner, SKR, har nu presenterat årets öppna jämförelser mellan landets kommunala grundskolor, och i Täby är nivån fortsatt hög. Bland annat är det bara tre kommuner i hela landet som har högre andel elever i årskurs nio som uppnår lägst betyget E i alla ämnen.

  Nyheter
 18. Tilläggsbelopp, elevhälsa och utveckling

  Du som fristående utförare kan söka tilläggsbelopp för en elev/ett barn som är folkbokförd i Täby kommun. Nedan hittar du information om tilläggsbelopp samt hur man ansöker.

  Sidor
 19. Tilläggsbelopp, elevhälsa och utveckling

  Du som fristående utförare kan söka tilläggsbelopp för en elev/ett barn som är folkbokförd i Täby kommun. Nedan hittar du information om tilläggsbelopp samt hur man ansöker.

  Sidor
  • Klockslag 10:00

  Midsommar på Rönninge by

  10.00 Vi binder kransar till midsommarstången. Ta med dig egenplockade blommor!

  12.30 Börjar firandet med dans kring midsommarstången, dans på logen och kämpalekar för barnen. Musikunderhållning av Täby Spelmansgille och dansuppvisning av Täby Folkdansgille.

  Kaffeservering, ponnyridning och gårdens övriga aktiviteter. Hembygdsmuseet och Slöjdstugan är öppna.

  Begränsade parkeringsmöjligheter. Lämna gärna bilen hemma.

   

  Läs mer

 20. Tillsyn och kvalitetsuppföljning

  I Täby drivs förskolor och pedagogisk omsorg till största delen av enskilda huvudmän. Kommunen är i enlighet med skollagen tillsynsmyndighet för dessa. Tillsynsansvaret är kopplat till godkännandet av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

  Sidor
 21. Bibliotek

  I Täby kommun finns sex bibliotek som är öppna för allmänheten.

  Sidor
 22. När och var kan jag rösta?

  Från och med den 22 maj kan du förtidsrösta i ett röstmottagningsställe. Du har möjlighet att förtidsrösta i Täby kommun eller i en annan kommun i Sverige.

  Sidor
 23. Utegym

  I Täby finns flera utegym. De är alltid öppna, gratis och passar både dig som är nybörjare och träningsvan.

  Sidor
 24. Miljöpriset

  För att uppmärksamma personer, föreningar eller företag som gjort en värdefull insats för miljön i Täby delar kommunen ut ett miljöpris varje år.

  Sidor