Sök inom Täby kommun

 1. Öppna förskolan en viktig mötesplats för familjer på flykt

  För att barn och deras föräldrar ska få en meningsfull vardag har delar av öppna förskolans verksamhet flyttat in på kommunens boende för flyktingar två tillfällen i veckan. Redan vid första tillfället var det välbesökt.

  Nyheter
 2. Öppna förskolor

  Öppna förskolan är en mötesplats för alla barn upp till fem år och deras medföljande vuxna. Här finns möjlighet för barnen att leka och lära samtidigt som vuxna kan få stöd i föräldraskapet.

  Sidor
 3. Förskola & skola

  Här kan du se när skolorna har lov, välja förskola, jämföra skolor, eller läsa mer om allt från öppettider i öppna förskolan till skolskjuts.

  Sidor
 4. Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar på flykt

  För att barn och ungdomar på flykt ska få en meningsfull fritid arrangerar Täby kommun flera aktiviteter. Öppna förskolan och öppna fritidsverksamheten besöker kommunens boende för flyktingar men det finns också möjlighet att besöka kommunens olika mötesplatser.

  Nyheter
 5. Ny förskola öppnar i Täby Park

  I januari 2022 öppnar den första förskolan i Täby Park, Lusen. Det är en Reggio Emilia-inspirerad förskola, med fokus på hållbarhet. Förskolan kommer att bestå av 4 åldersindelade avdelningar. Den nybyggda förskola är belägen på Östra parkpromenaden 25 och drivs av Förskolan Lusen Täby AB med Lea Johansson som huvudman.

  Sidor
 6. Ny rektor för Hägerneholms rektorsområde

  Daniel Palm är ny rektor för Hägerneholms rektorsområde. Här kan du läsa mer om honom och vad han ser mest fram emot i sin nya roll.

  Nyheter
 7. Förskola och familjedaghem

  Här hittar du alla förskolor och familjedaghem i Täby. Det är du som väljer vilken verksamhet ditt barn ska gå på. Översikten visar också lediga platser.

  Sidor
 8. Ny rektor för Hägerneholms rektorsområde

  Daniel Palm är ny rektor för Hägerneholms rektorsområde. Här kan du läsa mer om honom och vad han ser mest fram emot i sin nya roll.

  Nyheter
 9. Ny rektor för Hägerneholms rektorsområde

  Daniel Palm är ny rektor för Hägerneholms rektorsområde. Här kan du läsa mer om honom och vad han ser mest fram emot i sin nya roll.

  Nyheter
 10. Ny rektor för Hägerneholms rektorsområde

  Daniel Palm är ny rektor för Hägerneholms rektorsområde. Här kan du läsa mer om honom och vad han ser mest fram emot i sin nya roll.

  Nyheter
 11. Regler och riktlinjer

  Här hittar du information om det som Täbys förskolor erbjuder.

  Sidor
 12. Verksamhetsområden

  Verksamhetsområdena i Täby kommun ansvarar för myndighetsfrågor och drift av kommunala verksamheter.

  Sidor
 13. Brand på Futura International Skarpäng – inga personskador

  Under måndagen den 29 november började det brinna på Futura International Skarpäng. Räddningstjänsten var snabbt på plats och ingen person kom till skada. Ingen verksamhet kan bedrivas för tillfället i fastigheten.

  Nyheter
 14. Badramper anläggs på Näsaängsbadet och Ängsholmsbadet

  Badplatserna är öppna som vanligt under anläggningsarbetet.

  Störningsinformation
 15. Placeringsarbete i förskola

  Här finns information om utökad placeringstid, avtalsmall vid föräldraledighet, placering av förtursbarn samt underlag för inskrivning av skyddade barn i förskola.

  Sidor
 16. Takrenovering på Brinkskolan och Brinkens förskola

  Under våren ska  utsidan av taket bytas ut både på skol­byggnaden och förskolan. Det kommer ske i olika etapper. Hela taket beräknas vara utbytt i mitten på juni 2022.

  Störningsinformation
 17. Hästängens förskola är vinnare av årets miljöpris

  Hästängens förskola tilldelas Täby kommuns miljöpris för sitt miljöengagemang hos både pedagoger och barn. Bland annat har förskolan uppmuntrat barnen att visa respekt för naturen och de arbetar aktivt för att minska skolans matsvinn.

  Nyheter
 18. KCNO flyttar till Kemistvägen 30

  KCNO flyttar till nya lokaler på Kemistvägen 30 i Täby.

  Nyheter
 19. Styrdokument och länkar

  Förskoleverksamheten styrs av nationella och kommunala styrdokument. Här kan du via länkar och dokument ta del av vad som gäller för förskolor och pedagogisk omsorg.

  Sidor
 20. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 21. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 22. Du är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för alla. Har du inte möjlighet att närvara kan du följa direktsändningen av kommunfullmäktige via kommunens webb-tv. Du kan även välja att titta och lyssna i efterhand då sändningarna sparas.

  Läs mer

 23. Utförarmöten/informationsmöten

  Varje år genomförs två informationsmöten för utförare av förskola och pedagogisk omsorg, ett på hösten och ett på våren. Under året publiceras ett antal brev med information för dig som är utförare.

  Sidor
 24. Välj eller säg upp plats

  Du som arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har rätt till förskola eller pedagogisk omsorg.

  Sidor
 25. Nominera till miljöpriset 2022

  Vet du någon som har gjort en viktig insats för miljön i Täby? Det kan vara en person, företag, skolklass eller förening som på ett utmärkande sätt arbetar för miljön, klimatet och en hållbar utveckling. Nominera din kandidat senast den 31 augusti.

  Nyheter
 26. Skötsel av skog och landskap utanför tätorten

  Täbys landskap är en förening av natur och kultur. Det är ett landskap rikt på fornlämningar, rekreationsvärden och naturvärden. För att kunna behålla och vårda dessa värden är det viktigt att de öppna markerna sköts på rätt sätt.

  Sidor
 27. Upprustning av gång- och cykeltunnel under Stockholmsvägen/Attundavägen och under Åkerbyvägen

  Från och med 15 maj till och med fredagen den 29 maj kommer gång- och cykeltunnlarna under Stockholmsvägen/Attundavägen och under Åkerbyvägen att blästras och målas.

  Störningsinformation
 28. Gymnasieantagningen öppen 18 januari-15 februari

  Ska du välja gymnasium inför höstterminen 2022? Tisdag den 18 januari öppnar gymnasieantagningen. Du har möjlighet att söka fram till och med tisdag den 15 februari.

  Nyheter
 29. Tilläggsbelopp, elevhälsa och utveckling

  Du som fristående utförare kan söka tilläggsbelopp för en elev/ett barn som är folkbokförd i Täby kommun. Nedan hittar du information om tilläggsbelopp samt hur man ansöker.

  Sidor