Täbys öppna data

Öppna data är information som görs tillgänglig utan avgift eller begränsande villkor. Syftet är att offentlig information inte bara ska kunna användas av myndigheter utan även av till exempel företag och allmänhet för att skapa nya möjligheter och tjänster.

Vad som är öppna data regleras i PSI- och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning.

 

Adresser och kontaktuppgifter till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor som är belägna i Täby kommun. Både kommunala och fristående aktörer.

Filformat CSV