Sandsopning

På våren sopas all sand bort från gatorna i Täby. Sandsopningen sker enligt ett rullande schema år från år mellan områdena.