Bli kontaktperson

Som kontaktperson fungerar du som ett stöd och medmänniska till ett barn, ungdom eller vuxen som behöver bryta social isolering.