Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) finns till för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.