Tillstånd, regler och tillsyn

Här hittar du information som guidar dig till de regler, tillstånd eller anmälningar som kan behövas för ditt företag. Om du behöver hjälp kan du få stöd och vägledning av Företagslotsen. Vi vill underlätta för dig som företagare.