För utförare inom social omsorg

Inom social omsorg bedrivs verksamheter i såväl kommunal som enskild regi. En privat leverantör/utförare kan tilldelas avtal enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, eller bli godkänd och teckna kontrakt med kommunen enligt lagen om valfrihetsystem, LOV.