Tobak och liknande produkter

Vill du sälja produkter som innehåller tobak eller nikotin? Då ska du kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Cigaretter och snus som innehåller tobak och kräver tillstånd. Om du vill sälja tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter eller vätskor till e-cigaretter ska du lämna in en anmälan.