Folköl

För att få servera och sälja folköl behöver verksamheten uppfylla vissa krav. Du som företagare behöver även meddela Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) var serveringen eller försäljningen kommer att ske. Du ska också skicka in ett så kallat egenkontrollprogram.