Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som innebär att störningar på miljö eller människors hälsa kan uppstå. Regler för miljöfarliga verksamheter finns i miljöbalken. Vissa typer av miljöfarliga verksamheter är anmälningspliktiga.