För utförare inom musikskola

Täby kommun tillämpar individval för val av musikskola i syfte att öka invånares valfrihet avseende utförare. Musikskolorna upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling och är en del av Täby kulturskola.