Försäljning av Täby kommuns mark och och fastigheter

Här finns info om försäljning av Täby kommuns mark och fastigheter.