Tillgängligt lärande

I Täbys kommunala skolor ska alla elever ha möjlighet att nå sin fulla potential. Därför behöver lärandet vara tillgängligt för alla.