Olycksfallsförsäkring grundskola

Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Täby kommun har en olycksfallsförsäkring genom försäkringsbolaget Crawford and Company AB.