Fritidshem

Under den skolfria delen av skoldagen och på loven har ditt barn möjlighet att vara på fritidshem. På fritidshem går barn som är 6-13 år.