Förskoleklass

Förskoleklassen är en egen obligatoriskt skolverksamhet för barn från och med höstterminen det år de fyller sex år.