Specialskola

Specialskola är till för elever med vissa funktionsnedsättningar där eleven har behov av att gå i en annan skolform än grundskola.